Loading...

Zamawiam

 1. Przed złożeniem zamówienia załóż konto lub zaloguj się, jeżeli już jesteś naszym Klientem.
 2. Na podany w procesie rejestracji e-mail otrzymasz wiadomość z prośbą o aktywacje konta.
 3. Wejdź na swoje konto dostępne w zakładce ZAMAWIAM, którą znajdziesz na stronie mobicard.pl.
 4. Po zamówieniu karty otrzymasz możliwość przeprowadzenia transakcji w systemie PayU.pl, w którym wybierzesz preferowaną formę płatności.
 5. Kod dostępu do pakietu Mobicard otrzymasz w przeciągu 2 godzin. Wystarczy ściągnąć aplikacje na Twój telefon i dodać pojazd, a gdy będzie konieczne umówić wizytę w serwisie.

Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.

 

 

Posiadam konto. Formularz logowania:
Login:
Hasło:
  zaloguj się
Zapomniałeś loginu, bądź hasła. Skorzystaj z opcji przypomnienia hasła, aby system wygenerował nowe dane do autoryzacji.
przypomnienie hasła
Nie posiadam konta. Rejestracja:
Nazwa firmy:
Imię:
Nazwisko:
Telefon, Fax:
Email: (adres, na który zostanie wysłane potwierdzenie założenia konta)
Adres dostawy:
Ulica, nr domu, nr mieszkania:
Województwo:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Dane do autoryzacji:
Login:
(a-z,A-Z,-,0-9, minimum 8 znaków)
Hasło:
(a-z,A-Z,-,0-9, minimum 8 znaków)
Powtórz hasło:
Przepisz kod z obrazka:

W zakresie, w jakim podlegasz pod przepisy RODO, informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Mobiex S.A. (dalej Spółka) z siedzibą w Warszawie (04-041), ul. Ostrobramska 101/315. Mobiex S.A. przetwarza Twoje dane osobowe w celu umożliwienia dostępu do panelu klienta, dokonania rezerwacji pojazdu i zlecenia usługi serwisowej (art. 6 ust. 1 lit b RODO). Ze Spółką można skontaktować się telefonicznie pod nr +48 22 465 68 00, mailowo – biuro@mobiex.pl, listownie na adres siedziby Spółki.
 2. W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: za pośrednictwem e-mail – iod@mobiex.pl.pl lub pisemnie – Inspektor Ochrony Danych, Mobiex S.A., ul. Ostrobramska 101/315, 04-041 Warszawa. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Przetwarzanie Pana/ Pani danych osobowych realizowane będzie przez Spółkę oraz przez osoby wyznaczone w ramach powierzonych im obowiązków.
 4. Mobiex S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Mobiex (art. 6 ust. 1 lit. F RODO– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie ochronie danych), tj. w celu udzielania dostępu do serwisu internetowego i dokonania rezerwacji pojazdu.
 5. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę będą:
  1. podmioty trzecie – w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z zawieraniem i wykonywaniem umowy, w związku z którą dane zostały przekazane oraz
  2. organy państwa uprawnione na podstawie odrębnych przepisów na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 6. Pana/ Pani dane osobowe w przypadku ich przekazania będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:
  1. niezbędnym do badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą Użytkownika;
  2. niezbędnym do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania przez Użytkownika z usługi w tym do powiadomienia Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z uprawnienia do przetwarzania danych osobowych usługobiorcy Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, w przypadku utrwalenia dla celów dowodowych faktu uzyskania oraz treść tych wiadomości,
  3. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw.
 7. Przysługuje Panu/ Pani prawo do żądania od Mobiex S.A. dostępu do Pana/ Pani danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/ Pani danych, Spółka informuje, że podanie danych osobowych jest dobrowolne, ma charakter umowny.
 8. Przysługuje Pani/ Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Spółka oświadcza, że przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, ma charakter umowny. 
 9. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego – przysługuje Panu/ Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pana/ Pani zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia; w Polsce do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres:
  Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  Telefon: 22 860 70 86;
 10. Podanie Pana/ Pani danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem umożliwienia dostępu do serwisu internetowego i dokonania rezerwacji pojazdu.
 11. Spółka nie będzie przekazywać Pana/ Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Przetwarzane dane osobowe zostaną w poufności i nie będą przekazane osobom i podmiotom do tego uprawnionym.
 13. Informujemy, że przysługuje Panu/ Pani prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody, jednakże pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przeczytaj regulamin »
pola wymagane załóż konto

powrót